Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Möbelfakta

Möbelfakta-certificerede biblioteksmøbler 

 

Möbelfakta er en svensk non-profit virksomhed, der sætter standarden for ansvarlig møbelproduktion og sikrer, at produkter opfylder strenge miljømæssige, sociale og kvalitetsmæssige krav.

Produkter med Möbelfakta-certificering skal være i overensstemmelse med ISO 14024-standarden. Det betyder, at produkterne opfylder miljømæssige krav fastlagt af en uafhængig tredjepart, og at kravene løbende strammes og udvikles ud fra et livscyklusperspektiv.

Kriterierne er baseret på valg af materialer samt produktions- og bortskaffelsesprocesser. Produkter med Möbelfakta-certificering er ikke kun miljøvenlige, men fremmer også etiske produktionspraksisser.

 

 

Möbelfakta-certificeret Halland bogvogn - Plus Design

Möbelfakta-certificeret Halland bogvogn - Plus Design

Fordele ved Möbelfakta-certificering

 

Når du vælger Möbelfakta-certificerede produkter, bakker du op om vores værdier om ansvarligt forbrug, produktion og kvalitet.

Du opnår fordele som:

  • Miljømæssigt ansvar: Möbelfakta garanterer, at produkter opfylder høje miljøstandarder og minimerer deres påvirkning på kloden.
  • Kvalitetssikring: Alle produkter med Möbelfakta-certificering gennemgår omfattende tests for at sikre deres holdbarhed samt ydeevne og giver langvarige løsninger til biblioteksmiljøer.
  • Etiske overvejelser: Med Möbelfakta opretholder vi etiske produktionspraksisser og støtter ansvarligt indkøb af materialer.

 

For at opnå Möbelfakta-certificering skal virksomheder og produkter opfylde nedenstående 3 kriterier.

Fakta 

  • Möbelfakta blev grundlagt som kvalitetsmærke i 1972.
  • Möbelfakta er uafhængig som en type 1 mærkningsordning.
  • Certificeringen dækker et bredt udvalg af møbelkategorier, herunder møbler til kontorer, skoler og andre offentlige bygninger.
  • Kriterierne fastlægges af en uafhængig tredjepart for at øge troværdigheden.

> Mere om Möbelfakta 

Kvalitet

Holdbare og sikre møbler

Kvalitetsstandarder for møbler udvikles primært af den europæiske standardiseringsorganisation CEN og dens tekniske komité. I tilfælde uden EN-standarder stræber Möbelfakta efter at tilpasse sig, hvor det er muligt, med internationale ISO-standarder.

Mere om kvalitet

Miljø

Møbler med minimal påvirkning

Möbelfaktas miljøkriterier er opdelt i obligatoriske materiale- og produktkrav. Materialekravene vedrører primært råmaterialer og komponenter, der anvendes til fremstilling af møblerne, mens produktkravene omhandler de færdige møbler.

Mere om miljø

Forsyningskæder

Bevidste producenter

Møbelproducenten skal overveje forskellige sociale og etiske faktorer, herunder forpligtelser over for arbejdstagere og forholdene i hele produktionsprocessen. Denne tilgang er baseret på FNs retningslinjer vedrørende adfærdskodeks ”Code of Conduct”.

Mere om forsyningskæder

 

 

Halland bogvogn


Vores Halland bogvogn - Plus Design er certificeret af Möbelfakta og designet med kvalitet for øje.

Den alsidige bogvogn er udført med præcision og omhu og kombinerer funktionalitet med miljøbevidst design, hvilket gør den ideel for biblioteker og uddannelsesrum.

Med Möbelfakta-certificering opnår du garanti for, at Halland bogvogn – Plus Design opretholder de højeste standarder inden for miljøvenlige valg.