Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores bæredygtige udviklingsmål

 

Vi bidrager til FNs bæredygtige udviklingsmål ved at påvirke møbel- og indretningsbranchen til at tage miljømæssigt og socialt ansvar, ved at være en god medarbejder, en ansvarlig regional aktør og ved at hjælpe vores kunder til at blive mere bæredygtige ved at vælge ansvarlige alternativer.

Vores fire vigtigste mål for bæredygtighed:

  • Vi vil sikre, at vores værdier og sociale og miljømæssige principper anerkendes og forankres dybt i den daglige drift
  • Vi vil sikre, at vi har en social og miljømæssig sund og ansvarlig forsyningskæde
  • Vi vil øge brugen af bæredygtigt træ i vores produkter og støtte bæredygtigt skovbrug
  • Vi vil reducere vores produkters og ydelsers miljøpåvirkning

 

 

Med de fire vigtigste mål for bæredygtighed støtter vi tre af FNs verdensmål.