Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Total solution provider

Takket være vore stærke projektlederkompetencer kan vi håndtere ethvert projekt – fra udbygning af eksisterende installationer til komplet indretning af nye superbiblioteker og kulturhuse.

Vores processer

Vi anvender effektive processer til at omsætte kreative ideer til produkter og koncepter og projektplaner til unikke løsninger – og alt leveres og installeres selvfølgelig til tiden og i overensstemmelse med kundens ønsker.

Vi samarbejder med biblioteker, førende arkitekter, designere og fagfolk om udviklingen af biblioteksdesign og funktionalitet. Vi tilpasser vores ydelser til dit budget, dine behov og tidsplaner, hvilket giver inspirerende og levende arbejds- og opholdsrum.

Vi tilbyder unikke løsninger, der bygger på funktionel og kreativ indretning, moderne møbelkoncepter og skræddersyet produktudvikling. Vores mål er altid at designe og levere de bedste biblioteksløsninger ved hjælp af en 6-trins proces:

Inspiration

Vi inspirerer og tiltrækker biblioteker, arkitekter, designere og leverandører via vores hjemmeside, webshop, nyhedsbreve, kundecases, referencer, sociale medier og netværk.

Biblioteker er vores passion, og vi vil meget gerne inspirere og udfordre jer til at tænke nyt, dele vores viden og udforske mulighederne sammen med jer på baggrund af vores:

 • Omfattende viden om nutidens og fremtidens bibliotek (indretning, brugertendenser, biblioteksaktiviteter, biblioteksbranding, logistik mm.) 
 • Store kendskab til alle bibliotekstyper (offentlige biblioteker, skolebiblioteker, virksomhedsbiblioteker osv.) 
 • Ekspertise inden for forståelse og implementering af nye tendenser (nye møbelkategorier, farver, materialer, grafik, navigation, bevægelseskortlægning osv.)
 • Betydelige internationale erfaring med projekter inden for ovennævnte områder

 

Briefing

Som Total Solution Providers ønsker vi at levere en komplet og nøglefærdig løsning. Det betyder, at vi leverer ydelser og produkter, som overgår Jeres forventning. Det kræver en indgående forståelse af Jeres behov, biblioteksbrugernes adfærd og projektets bredere sociale og økonomiske kontekst.

I denne fase er det et afgørende succeskriterium, at der skabes en dialog (skriftligt eller mundtligt) mellem Jer, vores kunde og os. Dette er med til at klarlægge projektets omfang og mål samt påvirke og styre designfasen. Udgangspunktet bør være det bredere perspektiv, det større billede.

 • Definer projektets kontekst og budget (bygningen, lokalområdet, aktiviteter, zoner, temaer, logistik osv.)
 • Sæt holdet, og fastlæg prioriteter og projektplanlægning for den efterfølgende fase (ansvar, kommunikation, møder, workshops mv.)
 • Forstå biblioteksbrugernes adfærd (vision, biblioteksbranding mv.)
 • Idéskabelse (videnudveksling, brainstorming, afprøvelse af ideer, præsentationer, visuel kommunikation, inspirationsture, research, workshops)
 • Definer, og bliv enige om det endelige omfang

 

Design

I designfasen er det vores mål at opfylde de væsentlige punkter i det projektomfang, der blev fastlagt og aftalt i briefingfasen.

I designfasen formaliseres idéerne og omsættes til rumplaner, temaer, møbel-moodboards og til slut et pristilbud. Yderligere drøftelser med jer kan være nødvendige for at afprøve idéer og tjekke, at vi er på rette spor, samt for at færdiggøre følgende opgaver:

 • Indretning/rumplanlægning (valg af møbler og andre elementer, kapacitetsplanlægning)
 • Design af specialmøbler og -løsninger 
 • 2D/3D-indretningsplaner inkl. beskrivelser af funktioner, bevægelseskortlægning, zoner, temaer, materialer, møbler og tilbehør, farver, overflader osv. 
 • Sæt holdet, og fastlæg prioriteter og projektplanlægning for de efterfølgende faser

 

Præsentation

Vi præsenterer designløsningen, som vil være i overensstemmelse med vores resultater og fortolkning af briefing- og designfaserne.

Vores mål er hele tiden at opfylde og overgå kundernes forventninger. Vores team præsenterer designløsningen. Præsentationen vil blive udarbejdet under hensyntagen til de inviterede interessenter eller de specifikke udbudsbetingelser.

 

Udførelse

I denne fase er effektiv udførelse til tiden afgørende for et godt resultat.

På baggrund af designløsningen, der blev præsenteret i den foregående fase, tilrettelægger vi produktionen, leveringen og installationen af projektet. 

Afhængig af det enkelte projekts kompleksitet koordinerer vi relevante aktiviteter og deadlines med alle involverede parter og holder jer informeret om projektets fremdrift og planlagte færdiggørelse. Koordineringen med jer vil hovedsageligt omfatte:

 • Leveringsplanlægning (dato og tidspunkt, modtagelse på stedet mm.)
 • Installationsplanlægning (dato og tidspunkt, hvem og hvordan)
 • Møder efter installationen kan være en del af projektleverancen (afrapportering, kvalitetskontrol).

 

Opfølgning

Nu, da Jeres nye biblioteksinstallation er en realitet, og bibliotekets personale og brugere er ved at være fortrolige med de nye rum, anbefaler vi en gennemgang for at vurdere, hvordan de vigtigste aspekter af projektet fungerer i dagligdagen.

Bibliotekers form og funktion skal hele tiden optimeres for at kunne udvikle og påvirke samfundet til gavn for alle. En intelligent, fleksibel og funktionel indretning ændrer den måde, mennesker opfører sig på.

Vi vil gerne investere i et langsigtet samarbejde med løbende optimering af Jeres bibliotek.

Vores team 

Gennem et projekt, fra start til slut, møder du sælgere, indretningsarkitekter, produktudviklere, kundeservice, eksterne leverandører og mange andre. Vores professionelle team udvikler dine idéer til færdige løsninger.

Kontakt vores professionelle team

 

Vores partnere 

Vi har et strategisk partnerskab med udviklere af interaktive funktioner, grafiske løsninger, navigationssystemer samt kompetente transport- og installationsfirmaer, designere og meget mere. Alle vil hjælpe med at skabe det bedste bibliotek - hver gang!