Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Persondatapolitik


Lammhults Biblioteksdesign A/S rådgiver og sælger til en lang række private og offentlige virksomheder primært indenfor biblioteksområdet. Vi leverer totalløsninger såvel som specifikke møbler og supplerende tilbehør, ofte til de samme kunder.

Lammhults Biblioteksdesign A/S er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engagerede i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Da vores kundebase er BtB, arbejder vi primært med virksomhedsdata og tilstræber at begrænse anvendelse og registrering af personoplysninger til et absolut minimum.

1. GENERELT

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Lammhults Biblioteksdesign A/S ("LBD ", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.bci.dk (”hjemmesiden"). Da LBD udelukkende handler med virksomheder (BtB) vil dine personoplysninger, herunder din webshop-profil, blive tilknyttet din virksomheds konto hos os. Vær opmærksom på, at du kan have kolleger, som også har en personlig profil, der er tilknyttet samme virksomheds-konto.

1.3
Lammhults Biblioteksdesign A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser til Lammhults Biblioteksdesign kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. ”7”.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

2.1
Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk bl.a. ved hjælp af Cookies (se separat Cookie politik) oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden via e-mail, telefon eller lignende, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis det drejer sig om en ordre afgivet på hjemmesiden.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav f.eks. til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. VIDEREGIVER LAMMHULTS BIBLIOTEKSDESIGN A/S DINE OPLYSINGER TIL ANDRE?

LBD videregiver ikke dine oplysninger til andre til kommercielt brug (salg, udlejning og lignende). Vi giver dine oplysninger videre til vores samarbejdspartnere, når dette er nødvendigt, for at sikre dig en optimal købs- og serviceoplevelse.

3.1
LBD overfører din ordre og dine personoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer fra webshoppen til LBD’s eget regnskabssystem sammen med dataene på den virksomhed, som du repræsenterer, hvis virksomheden ikke allerede er oprettet i vores system. Dine personoplysninger tilknyttes din virksomheds konto hos os i forbindelse med den afgivne ordre.

3.2
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til samarbejdspartnere, der forestår levering og montering af de købte varer. Oplysningerne bruges også til udsendelse af tracking information. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Bemærk at oplysninger i relevante tilfælde udveksles mellem vores egne selskaber for at sikre levering af de bestilte varer.

3.3
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere, der behandler data, som vi er dataansvarlige for, ud fra vores retningslinjer. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt den samme fortrolighed omkring disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4
Fire af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., LinkedIn og MailChimp er etablerede i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45. 

3.4.1 Kopi af Google LLC's certificering kan findes >her

3.4.2 Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes >her

3.4.3 Kopi af MailChimp’s certificering kan findes >her

3.4.4 Kopi af LinkedIn’s certificering kan findes >her

Ny information 16.07.2020:
Den 16. juli 2020 underkendte EU-Domstolen EU-US Privacy Shield. De europæiske standardkontraktbestemmelser (SCC’er) giver fortsat en gyldig måde for virksomheder til at overføre personoplysninger uden for EU/UK.

Ovenstående parter er alle opmærksomme på og forpligter sig kontraktligt til at overføre og behandle data i overensstemmelse med SCC (Standard Contractual Clauses). SCC’erne er i øjeblikket under revision, og Det Europæiske Databeskyttelsesråd har for nylig udsendt nogle ofte stillede spørgsmål, der bekræfter, at det i øjeblikket analyserer EU-Domstolens beslutning og vil give vejledning om, hvad disse supplerende foranstaltninger kan bestå af i fremtiden. Ovenstående parter følger situationen og sigter mod at tilpasse sig i overensstemmelse hermed. Indtil videre lever de alle stadig op til EU-US Privacy Shield.

 

4. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlige, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af person-oplysninger og modtagere af oplysninger der måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til bci@bci.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigerede.

4.4 Retten til sletning

4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Som virksomhed indgår vi i langsigtede BtB kundeforhold med udvidet leveringsgaranti, bl.a. på vores modulopbyggede produkter. For at kunne leve op til disse garantier og yde den nødvendige service gemmer vi ordre- og fakturadata samt relevant kommunikation vedrørende de leverede produkter og indretningsløsninger elektronisk og/eller fysisk i en årrække. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at separere dine personlige data fra disse filer. Vores elektroniske såvel som fysiske arkiver er sikret mod misbrug, ligesom vores medarbejdere er uddannede i at håndtere og sikre persondata.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Se punkt 4.4.1. mht. retten til sletning.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.7.2
Du har endvidere, til enhver tid, ret til, af grunde der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

4.9 Retten til at klage

4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på webshoppen jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet når webshopprofilen har været inaktiv i 3 år. Dette vil ske efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb på selve webshoppen. Dette gælder både din personlige profil og din ordrehistorik. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Din ordrehistorik samt personlige data som jf. 3.1. blive overført til LBD’s regnskabsystem vil jf. 4.4.1. forblive i LBD’s arkiver.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. SIKKERHED

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
Lammhults Biblioteksdesign A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
DK-6670 Holsted

Tlf. nr.: 76782611
E-mail: bci@bci.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1
Ændringer i Persondatapolitikken foretages løbende. Version og opdateringsdato vil fremgå af 9.1.

9. VERSIONER

9.1
Dette er version 1.1 af Lammhults Biblioteksdesign A/S’ persondatapolitik dateret d. 25.02.2021.

 

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
DK-6670 Holsted

Tlf. nr.: 76782611
E-mail: bci@bci.dk