Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Biblioteket styrker integrationen

19 juni 2016 / Projekter

Danmarks Biblioteksforening har d. 16. juni 2016 udsendt følgende pressemeddelelse:

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe integration. Bl.a. har hele 70% af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark fået personlig hjælp på biblioteket til at gennemføre skole eller uddannelse. Det tilsvarende tal for personer med dansk oprindelse er 41%.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen siger ”Undersøgelsen viser netop bibliotekernes styrke, nemlig at de mange steder er den vigtigste institution til at skabe integration. Vi ved også at bibliotekerne bruges i langt større grad af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark end etniske danskere, fordi bibliotekerne bliver opfattet som en åben, værdineutral institution som har et bredt tilbud med bogudlån, lektie- og uddannelseshjælp, integration og fællesskab, læselyst, demokrati og meget mere. Bibliotekerne løser i dag rigtig mange opgaver, til glæde og gavn for borgerne og samfundet.”

Læs mere

Hos Lammhults Biblioteksdesign oplever vi en tilsvarende trend i vores nabolande. Biblioteket er generelt blevet et centrum for mange forskellige aktiviteter og integration er en væsentlig opgave i dagens Europa. Det skal det enkelte biblioteks indretning selvfølgelig afspejle.

Se vores biblioteksindretninger