Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Svanemærke certificering

For en bedre verden

Vores mål er et bæredygtigt samfund, hvor fremtidens generationer vil få samme muligheder, som vi har i dag. For at nå det mål støtter vi bæredygtig produktion og forbrug.

Svanemærket

Vi har valgt at arbejde med Svanemærket (også kaldet Nordic Eolabel), da dette er en af de strengeste miljøcertificeringer. Dette er også almindelig kendt under navnet “Svanen”. 60/30 Stålreol (ståldele) opfylder kravene til svanemærket. Det garanterer, at produktet opfylder strenge miljø- og klimakriterier.

HVAD ER SVANEMÆRKEDE MØBLER/INVENTAR?

Svanemærket er en officiel mærkning og en standard, der omfatter en række ufravigelige krav. Svanemærkede møbler og inventar har den laveste miljøpåvirkning i deres kategori. Kravene er baseret på en livscyklusanalyse af produktet, og der stilles krav til fremstilling, anvendelse og affaldshåndtering. Kravene har til formål at fremme anvendelsen af certificerede træråmaterialer og genanvendt plast og metaller, minimere brugen af sundheds- og miljøskadelige stoffer samt sikre høj holdbarhed og genanvendelighed.


Den enkelte producent kan ved hjælp af kravene til Svanemærket få mere at vide om, hvordan de kan bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

HVORFOR VÆLGE SVANEMÆRKET?

 • Svanemærket kan ses som en vejledning i, hvordan man kan opnå miljøforbedringer i virksomheden. Med Svanemærket ved virksomheden fra starten, hvilke miljøpåvirkninger der er de vigtigste, og dermed hvordan man kan reducere udledninger, ressource-
  forbrug og affaldsskabelse
 • Svanemærket er en enkel måde at fortælle kunderne om virksomhedens miljømæssige engagement
 • Ved at anvende Svanemærket kan producenterne både nå ud til en voksende gruppe privatpersoner og indkøbere i den offentlige sektor, der ønsker at tage hensyn til miljøet
 • En miljøtilpasset produktion vil blive styrket ved fremtidige miljøkrav fra myndighederne.


Svanemærkede møbler/inventar giver følgende konkrete fordele:

 • Øget anvendelse af bæredygtigt træ i produktionen
 • Minimal påvirkning fra sundheds- og miljøskadelige stoffer
 • Reduceret klima- og energipåvirkning
 • Høj kvalitet og dokumenteret brugsegnethed


FOR MILJØET OG FOR DIG– NU OG I FREMTIDEN

Formålet med Svanemærket er at reducere den samlede miljøpåvirkning af vores forbrug. Svanemærket vurderer derfor hele produktets forløb og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.


SVANEMÆRKET SIKRER:

 • Strenge miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus
 • Strenge kemikaliekrav til gavn for miljøet og forbrugernes sundhed
 • Skærpelse af kravene med henblik på en bæredygtig udvikling
 • Certificering og kontrol, hvilket giver tryghed for forbrugerne
 • For dig og miljøet – nu og i fremtiden

 

 

Download

Fakta 

I dag bærer mere end 8.000 produkter og ydelser i Danmark Svanemærket. I de nordiske lande bærer mere end 18.000 produkter og ydelser Svanemærket. I Danmark findes de miljømærkede produkter inden for 61 forskellige produktgrupper, lige fra sæbe, vaskepulver, husholdningspapir, legetøj, byggematerialer, elektrisk udstyr og møbler til svanemærkede ydelser såsom rengøring,
trykkerier og hoteller.

 • I 2018 blev der i Danmark solgt for mere end 8,7 mia. kr. produkter og ydelser med Svanemærket
 • 93% af danskerne kender Svanemærket
 • 66% af danskerne kigger efter Svanemærket når de skal vælge produkter
 • 76% af danskerne er interesserede i, hvad de kan gøre for at passe på miljøet

> Læs mere